12.09.2018. godine u Hotelu M u Beogradu, Republika Srbija, održana je 2. Konferencija o probioticima, prva u Beogradu, pod nazivom: „Probiotici za zdravlje“ u organizaciji EducaMed-a i Udruženja za prevenciju bolničkih infekcija Srbije, na kojoj su brojni eminentni stručnjaci iz zemlje i regiona govorili o iskustvima iz kliničke prakse o primeni probiotika u zdravstvene svrhe, o značaju crevne mikrobiote, zakonodavnom okviru probiotika, kao i o najnovijim smernicama za primenu probiotika. Konferenciju su otvorili organizatori: Prof. dr. sc. med. Gorana Dragovac, predsednik Udruženja za prevenciju bolničkih infekcija Srbije i Dr sci. Josipa Mazalin- Protulipac Konferencija je održana sa velikim uspehom što su učesnici skupa potvrdili brojnim pitanjima koje su imali za predavače. Brojni eminentni predavači iz zemlje i regiona održali su predavanja: Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok, Prof.dr.sc.med. Tomica Milosavljević, Prof.dr.sc.med. Miodrag Krstić, Prof.dr.sc.me. Goran Hauser, Doc.dr.sc.teh. Mirjana Rajilić- Stojanović i drugi. Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok, održao je predavanje pod nazivom: „Značaj stabilnosti probiotskih preparata za njihovu efikasnost i bezbednost“ u kojoj je donet zaključak da je kvalitetan samo onaj probiotski preparat koji poseduje sledeće karakteristike: kvalitetnu sirovinu, kvalitetan proces proizvodnje koji obuhvata adekvatno pakovanje probiotskih proizvoda sa minimalnim uticajima spoljašnje sredine, kvalitetan transport i odgovarajuće čuvanje gotovih proizvoda. Samo takav probiotski proizvod ima deklarisani broj probiotskih ćelija na kraju roka upotrebe, odnosno samo takav proizvod može ispoljiti svoju punu efikasnost i bezbednost. Ova tema je od izuzetnog značaja sa praktičnog aspekta jer omogućava pravilnu distinkciju između brojnih probiotskih proizvoda na tržištu kako Republike Srbije, tako i regiona.