Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 04. do 08.06.2018. godine održana je 15. međunarodna konferencija o kvalitetu JUSK ICQ 2018. Kompanija Abela Pharm bila je Generalni pokrovitelj ove uspešne konferencije koju je otvorio Generalni direktor Abela Pharm Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok.

Na konferenciji je održano preko 50 predavanja čiji su predavači eminentni stručnjaci iz oblasti kvaliteta iz zemlje i inostranstva među kojima su bili: profesor Francesco Jovane iz politehničke akademije iz Italije, profesor Jun Ni sa Univerziteta u Mičigenu, profesor dr sci. Brižita Đorđević sa Farmaceutskog fakulteta Unvierziteta u Beogradu, prof. dr sci. Jasmina Đeđibegović sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, docent dr sci. Marija Darkovska sa Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta „Goce Delčev“ iz Štipa, Makedonija, Dr Ljiljana Delić sa Instituta za javno zdravlje Kragujevac i drugi.

U okviru konferencije održano je i nekoliko naučno tehničkih komiteta, među kojima je bila i 32.godišnja konferencija JUSK naučno tehničkog komiteta za farmaciju čija je tema: „Dijetetski suplementi kao farmaceutsko dozirani preparati“- kako ispuniti regulatorne zahteve i obezbediti kvalitet u praksi. Moderatori sesije su bili eminentni stručnjaci iz zemlje: Davor J. Korčok, Abela Pharm, Nataša Knežević, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Goran Stojković, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Andrijana Milošević- Georgijev, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Program je bio akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-1550/2018-01 od 21.05.2018.godine za magistre farmacije, lekare, farmaceutske tehničare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Mr teh. nauka Nada Tršić- Milanović održala je predavanje sa temom: „Obezbeđenje kvaliteta u proizvodnji dijetetskih proizvoda“. Cilj predavanja bio je značaj obezbeđenja kvaliteta uz uvođenje različitih standarda kvaliteta u farmaceutskoj industriji u cilju plasiranja bezbednih, efikasnih i kvalitetnih dijetetskih proizvoda na tržište, krajnjim korisnicima.

Predavanju je prisustvovalo preko 120 zdravstvenih radnika, farmaceuta, lekara i tehničara.