Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 05. do 07.juna.2017.godine održana je 14. Internacionalna konferencija o kvalitetu- JUSK 2017. Kompanija Abela Pharm bila je generalni pokrovitelj ove, veoma uspešne, konferencije.

Skup je otvorio Generalni direktor Abela Pharm Mr farm.spec. Davor J. Korčok i tom prilikom je preneo iskrene čestitke celokupnom timu koji je učestvovao u organizaciji Konferencije kao i čast koju kompanija Abela Pharm ima jer može da podrži ovaj projekat od velikog značaja za Srbiju i čitav region već trecu godinu za redom.

U okviru konferencije održana je sesija naučno tehničkog komiteta za farmaciju sa temom „Upravljanje farmaceutskim otpadom- u susret EU regulativi“, u okviru koje je Mr tehn. nauka Nada Tršić Milanović, direktor kvaliteta kompanije Abela Pharm održala predavanje sa temom: „Dijetetski suplementi- opasan otpad ili ne?“ pri čemu je posebno istakla važnost pravilnog prikupljanja, sortiranja, odlaganja i recikliranja otpada koji nastaje pri proizvodnji dijetetskih suplemenata, kao i nedostatku jasnih regulatornih zahteva u pogledu kategorizacije dijetetskih suplemenata kao opasnog ili neopasnog otpada.