Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu od 07. do 08.11.2018. godine održana je Evropska Nedelja Kvaliteta 2018 u organizaciji udruženja JUSK, Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad i Evropske organizacije za kvalitet pod sloganom: „Kvalitet je uspeh“. Kompanija Abela Pharm bila je jedan od učesnika na ovoj konferenciji.

Na konferenciji je održano veliki broj predavanja iz oblasti kvaliteta, sistema menadžmenta kvalitetom, standardima, načinom implementacije standarda i drugim. Veliki broj stručnjaka su održali svoja predavanja tokom trajanja konferencije: Prof. dr Valentina Marinković, Prof. dr Vidosav Majstorović, Prof. dr Gordana Ušćebrka, Doc. Dr Bojana Knežević i drugi.

Mr teh. nauka Nada Tršić- Milanović, Direktor kvaliteta Abela Pharm, održala je predavanje sa temom: „Integrisani menadžment sistemi u farmaciji“. U toku svog izlaganja Nada Tršić- Milanović je naglasila da osim velikih prednosti koje integrisani menadžment sistemi nude, oni predstavljaju i zakonsku osnovu koja ne sme biti nikako zanemarena. Predstavljeni su i različiti pristupi uspostavljanja integrisanog menadžment sistema, sa svojim prednostima i manama, i način na koji je to obavljeno u Privrednom društvu Abela Pharm d.o.o.

Konferencija je protekla sa velikim uspehom, o čemo je svedočio veliki broj pitanja koje su slušaoci konferencije imali u toku diskusija koje su se organizovale na kraju svake sesije.