AbelaPharm je 13.-14. maja 2017. godine održala edukativni vikend za lekare iz Srbije: kardiologe, pulmologe i lekare opšte medicine u Šapcu, Hotel Sloboda.

U fokusu ovogodišnjeg edukativnog vikenda su bile kardiološke teme ″Novine u prevenciji kardiovaskularnih bolesti″ i pulmološke teme ″Čuvajte respiratornu rezervu svojih pacijenata″.

Jedan deo predavanja je bio organizovan kao radionica gde su lekari putem sistema za glasanje mogli da aktivno učestvuju u rešavanju kliničkih problema i odgovaraju na ključna pitanja. Predavanja i radionicu je vodila Anita Agić, Brand Manager kompanije.

Kompanija AbelaPharm, nastavlja da podržava edukaciju lekara sa promocijom PropoMucil-ai Cardiovitamin-a.