Od 17.do 19. novembra 2017. godine u hotelu Hills u Ilidži u Sarajevu, održan je IX Simpozij magistara farmacije u organizaciji komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine. Tema ovogodišnjeg simpozijuma bila je „Utjecaj hrane i suplemenata na ishode terapije sa lijekovima“. Učešće na Simpoziju bilo je bodovano od strane Komore magistara farmacije FBiH.

18.11.2017.godine Generalni direktor kompanije Mr farm.spec. Davor J. Korčok održao je gostujuće predavanje, po pozivu organizatora simpozijuma, Komore magistara farmacije FBiH, sa temom: „HACCP sistem – Principi i mogućnost primene u farmaciji“. Predavanje je bilo veoma edukativno, posebno za kolege koji su zaposleni u apotekama koje poseduju sopstvenu proizvodnju farmaceutskih proizvoda kao što su npr. magistralna ili galenska laboratorija.

Uokviru simpozijuma Mr farm.spec. Davor J. Korčok održao je predavanje sa nazivom: „Tajne crevne mikrobiote – Savremene preporuke primene probiotske kulture Saccharomyces boulardii“. Predavanje je bilo izuzetno posećeno, sa preko 200 kolega magistara farmacije iz Federacije Bosne i Hercegovine. Velika pažnja je postavljena na najnovije preporuke vezane za primenu preparata sa Saccharomyces boulardii i istovremenom primenom antibiotika. Na predavanju je predstavljena nova i inovativna tehnologija pakovanja probiotskih proizvoda u flow pack ambalaži, čime se postiže povećana stabilnost proizvoda.

Takođe, su na predavanju predstavljene nove smernice čijije izdavač Abela Pharm d.o.o., za primenu probiotskih preparata čiji su autori eminentni stručnjaci iz oblasti medicine i farmacije: Prof. Dr Miodrag Krstić, Prof. Dr Tomica Milosavljević i Dr sci.med. Dr Mirjana Stojšić.