27.03.2018. godine u Hotelu Hills u Sarajevu, Federacija Bosne i Hercegovine, održana je 01. Konferencija o probioticima, Sarajevo 2018.godine na kojoj se govorilo o velikom, značaju i ulozi probiotika za zdravstvene svrhe, kao i novim mogućnostima njihove primene u cilju daljeg razvoja ove oblasti. Učešće na Konferenciji bilo je akreditovano od strane Komore magistara farmacije FBiH.

Konferencija je održana sa zapaženim uspehom, kako po pitanju organizacije i pratećih aktivnosti, tako i popitanju kvaliteta pristiglih i prezentovanih radova. Na konferenciji su učestvovali brojni predavači iz zemlje i regiona, eksperti ove oblasti, a među kojima su: Mr farm. specijalista industrijske farmacije Davor J. Korčok Prof.dr.sc. Nermin Salkić, dr.med. specijalista gastroenterologije, Tuzla, Mr farm. Sanja Čustović, pomoćnica ministra za dodatke prehrani u FBiH, Doc.dr.sc. Goran Hauser, dr.med., Klinika za internu medicinu, KBC Rijeka

Istog dana je Mr farm.spec. Davor J. Korčok, održao gostujuće predavanje, po pozivu organizatora konferencije- EducaMed sa temom: „Primena probiotika u toku uzimanja antibiotika.“ Predavanje je bilo od izuzetnog značaja za učesnike konferencije zbog prezentacije novih smernica i saznanja za primenu probiotika u cilju prevencije i tretmana antibiotski prouzrokovane dijareje.

Predviđa se da se tema konferencije uspostavi kontinuirano, te da se nastavlja i narednih godina, prema procenama i potrebama svake godine.