KVALITET

Glavni cilj je da se na tržište plasiraju efikasni, bezbedni i kvalitetni proizvodi. Iskusni timovi, visoki standardi i kontrolisani uslovi radne sredine su put kojim se distribuira proizvod željenog kvaliteta.

Pridržavamo se strogih zahteva u svim fazama počevši od nabavke, preko skladištenja, pa sve do faze distribucije proizvoda koji su spremni da budu isporučeni potrošačima (kupcima). Svi koraci u toku navedenih procesa su dokumentovani i pregledani od strane sektora za kontrolu kvaliteta.

Posebna pažnja poklanja se proveri kvaliteta svake pojedinačne serije proizvoda. Kontrola kvaliteta finalnog proizvoda se obavlja eksterno u akreditovanoj laboratoriji na osnovu čega se dobija stručno mišljenje o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda.

Na osnovu ovog stručnog mišljenja i proizvodnog protokola, odgovorno kvalifikovano lice izdaje Odluku o kvalitetu i stavljanju određene serije proizvoda u promet.

Implementiranjem Dobre distributivne prakse (GDP), HACCP principa i ISO standarda, osiguravamo da samo najkvalitetniji proizvodi budu isporučeni pod imenom Proton System.