U petak, 03.novembra 2017. godine u Beogradu u hotelu Jugoslavija održan je 1. Nacionalni simpozijum – Vitamini i minerali, čija je tema skupa: “Antioksidativna mreža – pokretačka snaga zdravog života“. Simpozijum je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije.

Mr farm. spec. Davor J. Korčok održao je predavanje po pozivu organizatora simpozijuma, sa sledećom temom: „Apsorpcija i bioraspoloživost sukrozomialnog magnezijuma“.

Predavanju je prisustvovalo više od 150 doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije, medicinskih sestara i farmaceutskih tehničara iz Srbije. Među predavačima su bili pozvani brojni stručnjaci iz Kliničkog Centra Srbije, Kliničko- bolničkog centra Dedinje, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr.

Ovom prilikom, Mr farm. spec. Davor J. Korčok je sa posebnom pažnjom istakao važnost primene proizvoda koji su dizajnirani tako da sadrže supstance koje mogu da se apsorbuju većoj količini jer se time smanjuju neželjena dejstva a takođe dolazi do povećane bioraspoloživosti. Skupovi ove vrste su od izuzetne važnosti za sve zaposlene u oblasti zdravstva jer se ovim putem dobijaju najnovija saznanja iz zemlje i sveta o različitim temama značajnim za njihov stučni rad i kontinuirano usavršavanje.