IV Kongres Udruženja za Preventivnu Pedijatriju Srbije pod nazivom “Prevencija u pedijatriji – osnov zdravlja i blagostanja”, održan je u Kongresnom Master centru u Novom Sadu u periodu od 07 – 09. aprila 2017. godine.

Farmaceutska kompanija Abela Pharm pomogla je svojom stručnom podrškom ovom kongresu, da se generacija današnjih pedijatara i njihovih saradnika suoči sa novim izazovima u prevenciji najčešćih bolesti dečijeg uzrasta, na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou, pripremajući ih time za nove izazove budućnosti, uz praćenje morbiditeta i mortaliteta najmlađe populacije.

Moderator gastroenterloške sesije bio je prof. dr Zlatko Đurić iz KC Niš, a dr Mirjana Stojšić sa IZZDIOV istakla je savremene aspekte primene probiotika Bulardi junior već od drugog meseca života deteta, kao i značaj ulogu primene mikro-kapsiliranog cinka u prevenciju i lečenju dijareja kod dece. Tokom diskusije čula se razmena mišljenja i dugogodišnjih iskustava sa kolegama iz drugih sredina, kao i iznošenje stavova o smernicama za upotrebu probiotika u pedijatriji, što daje mogućnost kvalitetnije i racionalnije zdravstvene zaštite, odnosno očuvanje zdravlja buduće odrasle jedinke i prosperitet i napredak društva u celini.

Kongresu je prisustvovalo oko 300 pedijatara, zdravstvenih saradnika, medicinskih sestara I tehničara iz cele Srbije i regiona.