U subotu, 02.03.2019.godine u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, održan je Simpozijum Udruženja farmaceuta Vojvodine. Skup je bio akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa 6 bodova za farmaceute, lekare i zdravstvene tehničare.

Na skupu su govorili stučnjaci: Prof.dr Zoran Golušin, Prof.dr Zorica Gajinov, Doc.dr Ljuba Vujanović kao i brojni predstavnici farmaceutskih kompanija. Ispred Abela Pharm d.o.o., predavanje je održao Dr.sci.spec.farm. Davor J. Korčok sa temom: „Stabilnost i efikasnost probiotskih preparata kao farmaceutsko doziranih oblika“. S obzirom na činjenicu da su probiotski proizvodi mnogobrojni na tržištu Republike Srbije, važno je napraviti pravilan balans, odnosno znati preporučiti one koju su kvalitetni, bezbedni i efikasnosti. Razumevanje navedenog problema je bio cilj ovog predavanja, što su slušaoci i razumeli.

Skupu je prisustvovalo preko 150 lekara, farmaceuta i zdravstvenih tehničara kojima su organizovana predavanja bila više nego korisna za dalji rad.