Dana 23.10.2017. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta Bijeljina, održan je jednodnevni seminar čije su teme bile: „Prevencija kardiovaskularnih (KVS) bolesti“ i „Suplementacija i fitoterapija u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja“. Seminar je akreditovan odlukom Vlade Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

Mr farm. spec. Davor J. Korčok održao je dva predavanja sa temom: „Nova saznanja o primeni Vitamina K2 i oktakozanola u terapiji KVS bolesti“ i „Homocistein kao faktor rizika za razvoj KVS bolesti“. Predavanja su bila od izuzetnog značaja za kolege magistre farmacije iz Republike Srpske zato što su u sebi sadržala brojne studije objavljene u toku prethodnih nekoliko godina, koje su ispitivale primenu proizvoda koje u sebi sadrže vitamin K2, oktakozanol, 5-metiltetrahidrofolat, vitamin B6 ili vitamin B12 na kardiovaskularno zdravlje čoveka.

Nedovoljno se u toku studija na Farmaceutskom fakultetu, kao i na kontinuiranim edukacijama govori o homocisteinu kao faktoru rizika za razvoj KVS bolesti a koji predstavlja jedan od vodećih faktora koji dovodi do razvoja ateroskleroze i posledično moždanog ili srčanog udara, tako da je predavanje doprinelo boljem razumevanju ovog zdravstvenog problema i načinu na koji magistri farmacije mogu da savetuju pacijente.

Eminentni stručnjaci iz oblasti farmacije su bili među pozvanim predavačima: profesor Dr sc. Nenad Ugrešić, Mr farm.specijalista Davor J. Korčok i Dr mr sc. pharm. Vanja Tadić.

Predavanju je prisustvovalo oko 100 magistara farmacije iz Republike Srpske.