U Hotelu Crowne Plaza, Beograd od 10. do 14.10.2018. godine održan je VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem pod sloganom: „Zajedno stvaramo budućnost farmacije“. Kongres je organizovan od strane Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Kongres je protekao sa zapaženim uspehom i predstavlja najposećeniji kongres koji je do sada organizovan u Republici Srbiji.

Na kongresu je održano preko 200 predavanja iz oblasti farmaceutske nauke i prakse čiji su predavači eminentni stručnjaci kako iz zemlje tako i inostranstva koji su kroz planerna predavanja, predavanja po pozivu, usmenih saopštenja ili kroz tematske simpozijume i kroz poster prezentacije predstavili svoje proizvode, aktuelna istraživanja i razvoj i aktuelnosti i najnovija dostignuća iz oblasti farmacije. Kongres je otvoren u svečanoj salo Hotela Crowne Plaza 10.10.2018.godine od strane predsednika Saveza farmaceutskih udruženja Srbije Prof. dr Vesne Matović, kao i od strane predsednika Naučnog komiteta Prof. dr Jelene Parojčić.

Dr sci.spec.farm. Davor J. Korčok 13.10.2018.godine održao je Usmeno saopštenje sa temom: „Koristi i rizici upotrebe dijetetskih suplemenata“ u kome je zaključeno da dijetetski suplementi, iako se smatraju generalno bezbednim, mogu imati neželjene efekte i mogu imati kontraindikacije i interakcije sa drugim sastojcima hrane, lekovima i drugim suplementima. Adekvatna primena dijetetskog suplementa mora da obuhvata: edukaciju zdravstvenih radnika kao i korisnika, kontinuirano praćenje bezbednosti primene, pravilnu procenu zdravstvenog stanja korisnika kao i pažljiv odabir suplementa od proverenog proizvođača.

Predavanju, na kojoj su predsedavale Prof. dr Silva Dobrić i Prof. dr Jelena Antić Stanković, prisustvovalo je preko 100 zdravstvenih radnika, farmaceuta, lekara i tehničara.