Od 19. do 21. maja 2017.godine u hotelu „Grand hotel Neum“ u Neumu organizovan je VIII simpozijum magistara farmacije, Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine.

Tema ovogodišnjeg simpozijuma bila je ekonomska pozicija magistra farmacije u Bosni i Hercegovini. U okviru simpozijuma izuzetno posećeno bilo je predavanje sa temom „BULARDI® – uloga probiotske kvasnice, šta nam govore svetske smernice?“.

Predavanje je obuhvatalo tehnološke procese izrade, nabavke sirovina, zatim važnosti transporta i lagerovanja sirovina/međuproizvoda i gotovog proizvoda pod posebnim i kontrolisanim ambijentalnim uslovima, o čemu je govorila Mr tehn. nauka Nada Tršić- Milanović.

Mr farm.spec. Davor J. Korčok je u svom delu predavanja govorio o medicinskim aspektima primene proizvoda Bulardi® koji u svom sastavu sadrži gljivicu Saccharomyces boulardii¸ njegovim prednostima u odnosu na druge probiotske preparate, kao i o najnovijim saznanjima iz stručne literature o dejstvu ove probiotske gljivice.