Konferencija o probioticima, Sarajevo 2018.

27.03.2018. godine u Hotelu Hills u Sarajevu, Federacija Bosne i Hercegovine, održana je 01. Konferencija o probioticima, Sarajevo 2018.godine na kojoj se govorilo o velikom, značaju i ulozi probiotika za zdravstvene svrhe, kao i novim mogućnostima njihove primene u...

IX simpozij magistara farmacije Komore magistara farmacije FBiH

Od 17.do 19. novembra 2017. godine u hotelu Hills u Ilidži u Sarajevu, održan je IX Simpozij magistara farmacije u organizaciji komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine. Tema ovogodišnjeg simpozijuma bila je „Utjecaj hrane i suplemenata na ishode...

Nacionalni simpozijum – Vitamini i minerali

U petak, 03.novembra 2017. godine u Beogradu u hotelu Jugoslavija održan je 1. Nacionalni simpozijum – Vitamini i minerali, čija je tema skupa: “Antioksidativna mreža – pokretačka snaga zdravog života“. Simpozijum je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Republike...

Stručno predavanje na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta Bijeljina

Dana 23.10.2017. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta Bijeljina, održan je jednodnevni seminar čije su teme bile: „Prevencija kardiovaskularnih (KVS) bolesti“ i „Suplementacija i fitoterapija u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja“. Seminar je akreditovan...